قابل توجه مشتریانی که از روش های حمل و نقل زیر استفاده کرده اند

مشتریانی که از روش تحویل حضوری (میام تحویل میگیرم) استفاده کرده اند ، برای تحویل سفارش خود منتظر پیامک (آماده تحویل) بمانید و تا قبل از آن میتوانید از طریق شماره سفارش وضعیت سفارش خود را پیگیری نمایید.

همچنین بعد از دریافت پیامک ، هماهنگی های لازم را با فروشگاه برای تحویل سفارش خود به عمل آورید.

لذا از شما خواهشمندیم تا قبل از دریافت پیامک از مراجعه به فروشگاه خودداری نمایید.

با تشکر

مشتریان شهر تهران که از روش پیک موتوری استفاده کرده اند ، میتوانند از طریق شماره سفارش ارسال شده از وضعیت سفارشات خود آگاه شوند.

همچنین چند دقیقه قبل از ارسال بسته ، پیامکی مبنی بر  ((بسته تحویل پیک شد)) به شما اطلاع رسانی میشود.لذا در موقعیت ارسال شده منتظر دریافت سفارش خود بمانید و در صورت عدم حضور سریعا اطلاع رسانی نمایید تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود.

مشتریانی که از روش پست پیشتاز و یا سفارشی سفارش خود را ثبت کرده اند ، برای پیگیری سفارشات خود تا قبل از دریافت کد پیگیری از طرف شرکت ملی پست میتوانند از طریق شماره سفارش ارسال شده سفارشات خود را پیگییری کنند.

توجه: بعد از ارسال کد پیگیری 24 رقمی از طرف شرکت پست میتوانید از طریق وبسایت شرکت ملی پست سفارشات خود را پیگیری کنید.

نکته: مسئولیت دیر کرد ارسال بسته تا قبل دریافت کد پیگیری شرکت ملی پست ، برعهده فروشگاه می باشد و بعد از آن از عهده فروشگاه ساقط میشود.

مشتریانی که از روش تیپاکس سفارش خود را ثبت کرده اند ، برای پیگیری سفارشات خود تا قبل از دریافت کد پیگیری از طرف تیپاکس میتوانند از طریق شماره سفارش ارسال شده سفارشات خود را پیگییری کنند.

توجه: بعد از ارسال کد پیگیری 24 رقمی از طرف تیپاکس میتوانید از طریق وبسایت تیپاکس سفارشات خود را پیگیری کنید.

نکته: مسئولیت دیر کرد ارسال بسته تا قبل دریافت کد پیگیری تیپاکس ، برعهده فروشگاه می باشد و بعد از آن از عهده فروشگاه ساقط میشود.